Mensahe ng Tagapangulo ng CSC para sa Ika-113 Anibersaryo ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas

 

Isang maligayang pagbati sa lahat ng lingkod bayan sa ating sama-samang pagdiriwang ng ika-isandaan at labintatlong anibersaryo ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas.

Totoo nga po: naibabalik na natin ang pambansang dangal ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng pamamahalang ang pundasyon ay integridad, pananagutan, at kahusayan. Kaya naman, sampu ng bawat taumbayan na nakasasalamuha’t natutulungan ng mga kawani saanmang sulok ng bansa, kaisa ako sa paghahatid ng taos-pusong pasasalamat sa ating mga lingkod bayan. Patuloy nawa kayong maging pamantayan ng paglilingkod sa tuwid na daan.

Ang temang Tatak Lingkod Bayani: Isabuhay, Ipagmalaki at Ipagbunyi! ay naglalayong maipakita ang tunay na diwa ng serbisyo publiko. Guro ka man, kawal, doktor, pulis, mensahero, o simpleng kawani, patuloy mong isabuhay, ipagmalaki, at ipagbunyi ang hindi matatawarang pagpupunyagi upang lalong mapag-ibayo ang paglilingkod sa sambayanan. Taas-noo nating sabihin sa mundo: isa akong kawani ng gobyerno; isa akong lingkod bayaning Pilipino.

Sa tuwid na daan, sama-sama nating ipakita na atin ang karangalang tumayo at humarap sa bandila, na isang pribilehiyo ang humarap sa sambayanang Pilipino, ngumiti, at magalang na magtanong, “Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?”

Lagi po nating isaisip na tayong mga lingkod bayan ang kumakatawan sa isang pamahalaang patuloy na nagsusumikap na makamit at mapanatili ang tiwala ng bawat Pilipino.

Umaasa akong sa pamamagitan ng paggunita ng ika-isandaan at labintatlong anibersaryo ng serbisyo sibil, patuloy nating mapagninilayan ang mga maari pa nating maiambag o maihandog sa ating bayan tungo sa pagtupad ng ating layuning maging lingkod bayani sa lahat ng sandali.

Muli, maligayang pagdiriwang at mabuhay ang mga kawani ng pamahalaan!

FRANCISCO T. DUQUE III, MD, MSc
Tagapangulo
Komisyon ng Serbisyo Sibil

Advertisements